top of page

Terapeutisk tilgang

Kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi er begge evidensbaserede terapiformer, dvs. at forskningsstudier dokumenterer disse terapeutiske tilganges effekt ift. behandling af forskellige psykiske problemstillinger.

 

Jeg har derfor valgt at specialisere mig i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, og er MCT Institute™ registreret terapeut. Derudover har jeg god erfaring med at trække på elementer fra acceptance and commitment therapy (ACT) og mindfulness (MBSR). 

 

Du kan læse mere om mine terapeutiske tilgange nedenfor.

Metakognitiv & Kognitiv Psykolog, Lyngby terapi

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MCT) er en evidensbaseret og innovativ form for kognitiv terapi, der fokuserer på, hvordan vi håndterer og reagerer på vores egne tanker, snarere end indholdet af vores tanker. Navnet kommer fra det græske ord "meta", der betyder "over", hvilket i denne sammenhæng betyder "over vores tanker" - det handler altså om at ændre måden, vi tænker om og forholder os til vores egne tanker på.

 

I metakognitiv terapi arbejder vi med vores tankemylder - den strøm af bekymringer, overtænkning og grublerier, der ofte kører i baggrunden i vores sind. Ofte kan vi komme til at bruge meget tid og energi på at gruble over fortiden eller bekymre os om fremtiden, hvilket kan skabe stress, angst og depression. Metakognitiv terapi kan hjælpe os med at bryde disse mønstre og lære at forholde os til vores tanker på en mere konstruktiv måde.

 

Som psykolog med speciale i metakognitiv terapi, hjælper jeg mine klienter med at forstå og ændre deres måde at forholde sig til deres tanker på. Dette kan gøre en stor forskel i livskvaliteten for mennesker, der kæmper med alt fra tankemylder, lavt selvværd, krise og sorg til diagnoser som generaliseret angst, PTSD, OCD, og depression.

 

Hvis du føler, at dine tanker ofte kører i ring, og hvis du ønsker at lære en ny måde at håndtere bekymringer og grublerier på, kan metakognitiv terapi være en stor hjælp. Du er meget velkommen til at kontakte mig for en konsultation, og lade mig hjælpe dig med at få kontrol over dine tanker, i stedet for at lade dine tanker kontrollere dig.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret terapeutisk tilgang, der er effektiv til behandling af en række psykiske udfordringer. Fra angst, OCD og depression til stress,  og lavt selvværd, har denne terapiform vist sig at være en effektiv metode til at behandle psykiske lidelser og hjælpe mennesker med at forbedre deres livskvalitet.

 

Det centrale princip i kognitiv adfærdsterapi er, at vores tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger (den kognitive diamant) alle er forbundne, og at negative tanker og uhensigtsmæssig adfærd kan låse os fast i en ond spiral. Målet er at bryde denne spiral og erstatte destruktive tankemønstre og uhensigtsmæssig adfærd med mere positive eller hjælpsomme tanker og hensigtsmæssige strategier. 

 

Som psykolog med speciale i kognitiv adfærdsterapi, arbejder jeg sammen med mine klienter for at identificere og forstå negative og uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, og sammen udarbejder vi en plan for at udfordre og ændre disse mønstre. Dette er en samarbejdsproces, der kan hjælpe med at give indsigt og øge mestring af færdigheder, til at håndtere livets udfordringer.

 

Hvis du føler dig fastlåst i negative tanke- og adfærdsmønstre, hvis du kæmper med stress, angst, OCD, depression eller lavt selvværd kan kognitiv adfærdsterapi hjælpe dig til en bedre livskvalitet. Du er meget velkommen til at kontakte mig for en konsultation, og lade mig hjælpe dig med at finde de rette redskaber og strategier, du har brug for, til at leve et mere tilfredsstillende liv.

Acceptance and Commitment therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en terapeutisk tilgang, der kombinerer mindfulness, adfærdsterapi og accept, og har til formål at skabe et mere rigt og meningsfuldt liv.

 

Essensen i ACT er at acceptere det, der er ude af din personlige kontrol, samtidig med at du forpligter dig til handlinger, der beriger dit liv. Det er en proces, der hjælper med at forstå og acceptere vores tanker og følelser, snarere end at kæmpe mod dem eller føle os domineret af dem.

 

Som psykolog med erfaring med ACT, vil jeg arbejde sammen med dig for at hjælpe dig med at identificere dine kerneværdier - det, der virkelig er vigtigt og meningsfuldt for dig på et dybt personligt plan. Gennem dette arbejde vil vi sammen fokusere på at hjælpe dig med at tage handlinger, der stemmer overens med disse værdier, så du kan leve dit liv i overensstemmelse med dine værdier, ønsker og intentioner.

 

ACT er effektiv til håndtering af stress, angst, depression, lavt selvværd og en række andre psykiske og fysiske sundhedsproblemer. Hvis du føler dig fanget af negative tankemønstre, eller hvis du søger at finde større klarhed og mening i dit liv, kan ACT være en velegnet terapeutisk tilgang for dig. Du er meget velkommen til at kontakte mig for en konsultation, og lade mig hjælpe dig med at navigere mod et liv, der er i overensstemmelse med dine værdier, og som føles rigt og meningsfuldt.

Mindfulness (MBSR)

Mindfulness er en meditativ praksis, der inviterer os til bevidst at fokusere på nuet med en åben og ikke-dømmende holdning. Målet er at kultivere en dybere forståelse af, hvordan vi tænker, føler og reagerer på livets udfordringer. Mindfulness kan hjælpe med at reducere stress, forbedre koncentrationen og øge vores evne til at håndtere svære følelser med mere ro og klarhed.

 

Mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) er et struktureret program, der kombinerer mindfulness med kropslig bevidsthed. Det var oprindeligt designet til at hjælpe folk med kronisk smerte og sygdom, og har vist sig at være effektivt til en bred vifte af psykologiske udfordringer, herunder angst, depression og stress.

 

Som psykolog med erfaring med mindfulness og MBSR, er jeg dedikeret til at hjælpe dig med at integrere disse værktøjer i dit daglige liv. Jeg vil guide dig gennem meditationsøvelser, der hjælper dig med at udvikle opmærksomhed omkring dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser, og at navigere i livets stressende situationer med større ro og balance.

 

Mindfulness og MBSR er tilgange, der kan give dig nøglen til større selvforståelse, ro, og tilstedeværelse i nuet. Du er meget velkommen til at kontakte mig for en konsultation, og lade mig støtte dig i at udforske, hvordan mindfulness kan hjælpe dig med at finde ro og velvære i din daglige tilværelse.

bottom of page