top of page

Eksamens-/præstations-angst

Eksamens-/præstationsangst er angst, der opstår i forbindelse med en eksamen eller en anden præstation, hvor man skal bedømmes af andre. Eksamens-/præstationsangst er overordnet set oplevelsen af ikke at kunne slå til eller være god nok i en præstationssituation. Det vil ofte være forbundet med stærkt fysisk ubehag, koncentrationsbesvær, og angstfyldte forestillinger om, hvad der kan gå galt i eksamenssituationen eller præstationssammenhængen. Typisk vil angsten medføre, at man prøver at undgå både eksamenen og andre situationer, der minder om den forestående eksamen, for eksempel selve eksamensforberedelsen.

 

Kan du relatere til ovenstående symptomer, er der heldigvis god og effektiv hjælp at hente. Kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi er begge evidensbaserede terapiformer, dvs. at forskningsstudier har dokumenteret, at disse tilgange har rigtig god effekt ift. at behandle angst. Som specialist i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi kan jeg hjælpe dig med at blive fri af eksamens-/præstationsangst.

Metakognitiv & Kognitiv Psykolog, Lyngby terapi

Hvis du oplever symptomer på eksamens-/præstationsangst, står jeg klar til at hjælpe dig

Oplever du, at frygten for at fejle hæmmer dig i at præstere dit bedste, især under vigtige begivenheder som eksamener eller andre præstationer? Du kan måske nikke genkendende til, at ”klappen går ned” til eksamen, at du overforbereder dig eller laver overspringshandlinger op til eksamen, eller endda udebliver helt fra eksamen. Så kan det være, at du kæmper med eksamens-/præstationsangst. Men du er ikke alene, og der er effektiv hjælp at få.

 

Eksamens-/præstationsangst kan defineres som en intens bekymring eller frygt for at fejle, især når man står over for prøver, eksamener, præsentationer eller andre situationer, hvor ens præstation bliver vurderet. Dette kan medføre ubehagelige symptomer som hjertebanken, trykken for brystet, opkastfornemmelse, at man har nemt til tårer og nedsat koncentration.

 

Det er helt almindeligt at føle en grad af spænding eller nervøsitet i forbindelse med en eksamen, og det kan ligefrem være en fordel, fordi det skærper sanserne og får én til at yde sit bedste i situationen. For nogle kan nervøsiteten dog stige til et niveau, som føles så udmattende og krævende, at den skaber fysisk og psykisk utilpashed og forringer præstationsevnen, og man får derfor ikke får vist sine faglige kvalifikationer. I disse tilfælde taler man om eksamensangst. 

 

Som erfaren psykolog med speciale i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, er jeg her for at hjælpe dig med at forstå og håndtere din angst, så du kan præstere dit bedste uden at være hæmmet af angsten.

 

Er du klar til at tage kontrol over din eksamensangst eller præstationsangst? Så er du meget velkommen til at booke en terapisession, så vi sammen kan arbejde henimod et liv, hvor angst ikke længere styrer dine eksamener eller præstationer.

Forskellige angstlidelser

Det er vigtigt for mig, at du føler dig mødt, som den du er - med en imødekommende, nærværende og positiv energi fra min side.

Terapien skal være meningsgivende for dig, og have et klart formål. Vi vil derfor i første samtale og med en åben nysgerrighed fra min side afdække den problemstilling, du aktuelt ønsker hjælp til.

Derfra definerer vi et konkret mål, som vil blive en rød tråd gennem terapiforløbet, og jeg vil give dig konkrete redskaber og øvelser, som du kan øve fra session til session.

bottom of page