top of page

OCD

OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand) er karakteriseret ved tilbagevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. Tvangstanker er idéer, tankebilleder eller indskydelser, som dukker op i bevidstheden igen og igen, og er pinagtigt generende. Tvangstankerne erkendes som ens egne, selvom de er ufrivillige og ofte i modstrid med ens følelser. Tvangshandlinger og ritualer er stereotyp adfærd, som man gentager igen og igen, selvom de hverken er behagelige eller nyttige. Deres funktion er at forhindre en eller anden udefra set usandsynlig begivenhed, som man frygter ellers ville indtræffe, og som ofte indebærer risiko for skade udført af eller rettet mod en selv eller ens nærmeste. Som udgangspunkt erkendes denne adfærd som meningsløs eller ineffektiv og man vil ofte forsøge at modstå den, hvorved man typisk vil opleve at angsten øges. Tvangstankerne og/eller tvangshandlingerne opleves som tilbagevendende, ubehagelige, overdrevne eller urimelige og man vil ofte forsøge at undertrykke eller modstå dem.

 

Kan du relatere til ovenstående symptomer, er der heldigvis god og effektiv hjælp at hente. Kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi er begge evidensbaserede terapiformer, dvs. at forskningsstudier har dokumenteret, at disse tilgange har rigtig god effekt ift. at behandle OCD. Som specialist i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi kan jeg hjælpe dig med at reducere eller blive helt fri af OCD.

Metakognitiv & Kognitiv Psykolog, Lyngby terapi

Hvis du oplever symptomer på OCD, står jeg klar til at hjælpe dig

Er du fanget i en spiral af uønskede, gentagne tanker og ritualer, som du ikke kan slippe? Dette kan være tegn på obsessiv-kompulsiv lidelse, også kendt som OCD. Husk, du er ikke alene, og der er effektive metoder til at behandle dette.

 

OCD er en tilstand karakteriseret ved obsessiv tænkning - vedvarende uønskede tanker, der skaber angst - og kompulsiv adfærd - gentagne handlinger, som udføres for at mindske denne angst. Der findes både en overvejende obsessiv tilstand og en overvejende kompulsiv tilstand. Obsessiv OCD, også kaldet ”Pure O”, foregår primært på et mentalt plan, uden synlige tvangshandlinger. Omvendt er den kompulsive tilstand præget af overvejende kompulsive handlinger.

 

De tvangsprægede tanker og handlinger kan virke uundgåelige og tidskrævende, og kan forstyrre din daglige rutine og livskvalitet. OCD er mere end bare vaner eller bekymringer – og kan være invaliderende uden den rette hjælp. 

 

Som erfaren psykolog, specialiseret i både kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, og med stor erfaring indenfor OCD området, er jeg her for at hjælpe dig med at forstå og håndtere din OCD, så du kan leve dit liv på dine egne vilkår.

 

Er du klar til at tage det første skridt mod et liv med mindre OCD? Så er du meget velkommen til at booke en terapisession, så vi sammen kan arbejde henimod et liv, hvor OCD ikke længere styrer din hverdag.

 

Forskellige angstlidelser

Det er vigtigt for mig, at du føler dig mødt, som den du er - med en imødekommende, nærværende og positiv energi fra min side.

Terapien skal være meningsgivende for dig, og have et klart formål. Vi vil derfor i første samtale og med en åben nysgerrighed fra min side afdække den problemstilling, du aktuelt ønsker hjælp til.

Derfra definerer vi et konkret mål, som vil blive en rød tråd gennem terapiforløbet, og jeg vil give dig konkrete redskaber og øvelser, som du kan øve fra session til session.

bottom of page