top of page

Social angst

Social angst er kendetegnet ved frygt for andres kritiske opmærksomhed eller for at opføre sig pinligt samt undgåelse af sociale situationer, hvor man udsættes herfor. 

Man vil opleve kropslige angstsymptomer i frygtede sociale situationer, samt evt. ansigtsrødmen, rysten på hænderne, opkastnings- eller tissetrang eller frygt herfor. Social angst medfører store gener, og undgåelse af sociale situationer, samt en erkendelse af at angsten og undgåelse er overdreven.

 

Kan du relatere til ovenstående symptomer, er der heldigvis god og effektiv hjælp at hente. Kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi er begge evidensbaserede terapiformer, dvs. at forskningsstudier har dokumenteret, at disse tilgange har rigtig god effekt ift. at behandle social angst. Som specialist i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi kan jeg hjælpe dig med at blive fri af social angst.

Metakognitiv & Kognitiv Psykolog, Lyngby terapi

Hvis du oplever symptomer på social angst, står jeg klar til at hjælpe dig

Føler du dig ofte ubehageligt tilpas, overdrevet selvbevidst og nervøs i forbindelse med sociale situationer? Det kan være, at du oplever social angst, en udbredt lidelse. Husk, du er ikke alene, og der er effektiv hjælp at hente.

 

Social angst karakteriseres ved intens angst for en eller flere sociale situationer, hvor man kan blive bedømt af andre. Det kan omfatte alt fra at spise i offentligheden, købe ind, gå i butikker, deltage i arrangementer med familie og venner, til at tale foran en gruppe mennesker. Disse situationer kan føre til overdreven selvbevidsthed, en følelse af skam og en intens frygt for at blive bedømt eller kritiseret.

 

Social angst kan virke uoverkommelig, men med den rette hjælp kan du lære at håndtere din angst og trives i sociale situationer. Som erfaren psykolog, specialiseret i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, er jeg her for at hjælpe dig med at forstå din sociale angst og finde strategier til at håndtere og reducere angsten. 

 

Er du klar til at tage det første skridt mod et liv uden social angst? Så er du meget velkommen til at booke en terapisession, så vi sammen kan arbejde henimod et liv, hvor usikkerhed og angst omkring sociale situationer ikke længere styrer din hverdag.

Forskellige angstlidelser

Det er vigtigt for mig, at du føler dig mødt, som den du er - med en imødekommende, nærværende og positiv energi fra min side.

Terapien skal være meningsgivende for dig, og have et klart formål. Vi vil derfor i første samtale og med en åben nysgerrighed fra min side afdække den problemstilling, du aktuelt ønsker hjælp til.

Derfra definerer vi et konkret mål, som vil blive en rød tråd gennem terapiforløbet, og jeg vil give dig konkrete redskaber og øvelser, som du kan øve fra session til session.

bottom of page