top of page

Generaliseret angst

Generaliseret angst er kendetegnet ved angst, som er generaliseret og vedvarende, og ikke begrænset til særlige situationer eller omstændigheder. De mest fremtrædende symptomer er vedholdende nervøsitet, rysten, muskelspændinger, svedtendens, ørhed i hovedet, hjertebanken, svimmelhed og trykken i maven. Generaliseret angst indebærer en periode på over 6 måneder med anspændthed, bekymringstendens og almen ængstelighed over hverdagsbegivenheder og problemer.

 

Kan du relatere til ovenstående symptomer, er der heldigvis god og effektiv hjælp at hente. Kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi er begge evidensbaserede terapiformer, dvs. at forskningsstudier har dokumenteret, at disse tilgange har rigtig god effekt ift. at behandle generaliseret angst. Som specialist i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi kan jeg hjælpe dig med at blive fri af generaliseret angst.

Metakognitiv & Kognitiv Psykolog, Lyngby terapi

Hvis du oplever symptomer på generaliseret angst, står jeg klar til at hjælpe dig

Oplever du konstant bekymring og angst, der præger store dele af dit liv? Dette kan være symptomer på generaliseret angst (GAD), en lidelse, der kan være udmattende og overvældende. Men husk, du er ikke alene, og der er effektiv hjælp at få.

GAD er kendetegnet ved vedvarende og overdreven angst og bekymring om en række forskellige temaer, herunder arbejde, sundhed, familie, økonomi eller simpelthen at komme igennem dagen. Dette er mere end almindelig bekymring – det er en vedvarende angst, der kan gøre det svært at koncentrere sig, sove, eller udføre daglige gøremål.

Disse bekymringer kan føles uoverkommelige, men med den rette hjælp, kan du lære at mindske dine bekymringer og angst. Som erfaren psykolog, specialiseret i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, er jeg her for at hjælpe dig med at forstå din GAD, og finde strategier til at håndtere og reducere dine bekymringer og angst.

Er du klar til at tage det første skridt mod en fremtid med mindre bekymring? Så er du meget velkommen til at booke en terapisession, så vi sammen kan arbejde henimod et liv, hvor angst og bekymringer ikke længere styrer din hverdag.

Forskellige angstlidelser

Det er vigtigt for mig, at du føler dig mødt, som den du er - med en imødekommende, nærværende og positiv energi fra min side.

Terapien skal være meningsgivende for dig, og have et klart formål. Vi vil derfor i første samtale og med en åben nysgerrighed fra min side afdække den problemstilling, du aktuelt ønsker hjælp til.

Derfra definerer vi et konkret mål, som vil blive en rød tråd gennem terapiforløbet, og jeg vil give dig konkrete redskaber og øvelser, som du kan øve fra session til session.

bottom of page