top of page

PTSD

PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) er kendetegnet ved tidligere udsættelse for exceptionel svær belastning af katastrofekarakter, med tilbagevendende genoplevelse af traumet i form af ”flashbacks”, påtrængende erindringer eller mareridt. Man vil opleve stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet og undgåelse af alt der minder om traumet. Man kan opleve delvist eller fuldt hukommelsestab for den traumatiske oplevelse. Der vil være vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab, som fx problemer med at falde i søvn eller at sove igennem, irritabilitet eller vredesudbrud, koncentrationsbesvær og tilbøjelighed til at fare sammen. 


Kan du relatere til ovenstående symptomer, er der heldigvis god og effektiv hjælp at hente. Kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi er begge evidensbaserede terapiformer, dvs. at forskningsstudier har dokumenteret, at disse tilgange har rigtig god effekt ift. at behandle PTSD. Som specialist i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi kan jeg hjælpe dig med at blive fri af PTSD.

Metakognitiv & Kognitiv Psykolog, Lyngby terapi

Hvis du oplever symptomer på PTSD, står jeg klar til at hjælpe dig

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en reaktion på en traumatisk begivenhed, som kan påvirke dit liv dybt og betyde, at du konstant føler dig utryg og på vagt. Hvis du mentalt genoplever en traumatisk hændelse igen og igen, kæmper med søvnen, og er i en konstant tilstand af hyper-opmærksomhed og vagtberedskab, kan det være, du oplever symptomer på PTSD. Men husk, du er ikke alene, og hjælpen er indenfor rækkevidde.

 

Som erfaren psykolog med speciale i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, kan jeg hjælpe dig med at forstå og håndtere din PTSD, og finde strategier til at reducere angsten og symptomerne.

 

At tage det første skridt kan være skræmmende, men jeg er her for at støtte dig. Hvis du er klar til et liv, hvor traumet ikke længere dominerer din hverdag, så er du meget velkommen til at booke en terapisession, så vi sammen kan tage de første skridt og finde roen og håbet igen.

Forskellige angstlidelser

Det er vigtigt for mig, at du føler dig mødt, som den du er - med en imødekommende, nærværende og positiv energi fra min side.

Terapien skal være meningsgivende for dig, og have et klart formål. Vi vil derfor i første samtale og med en åben nysgerrighed fra min side afdække den problemstilling, du aktuelt ønsker hjælp til.

Derfra definerer vi et konkret mål, som vil blive en rød tråd gennem terapiforløbet, og jeg vil give dig konkrete redskaber og øvelser, som du kan øve fra session til session.

bottom of page