top of page

ADD/ADHD

Attention Deficit Disorder (ADD) og Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er neurologiske tilstande, karakteriseret ved udfordringer med opmærksomhed, impulsivitet og, i tilfælde af ADHD, hyperaktivitet. ADD og ADHD udspringer af, at man er neuroatypisk, og målet er ikke at ”behandle” ADD/ADHD, men at få viden om diagnosen, og dermed en større selvforståelse samt forståelse og evt. bedre støtte fra omgivelserne. Derudover kan personer med ADD/ADHD tillære sig strategier fx i sociale sammenhænge og/eller i forbindelse med planlægning og organisering, for at øge livskvalitet og livsglæde. 

 

Kan du relatere til ovenstående, er der god hjælp at hente. Som erfaren psykolog med speciale i både kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, og stor erfaring indenfor ADD/ADHD området, kan jeg tilbyde støtte og terapeutiske strategier til håndtering af følgevirkninger af ADD/ADHD.

Metakognitiv & Kognitiv Psykolog, Lyngby terapi

Hvis du har symptomer på ADD/ADHD, står jeg klar til at hjælpe dig

Attention Deficit Disorder (ADD) og Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er neurologiske tilstande, karakteriseret ved udfordringer med opmærksomhed, impulsivitet og, i tilfælde af ADHD, hyperaktivitet. Disse udfordringer kan påvirke alle områder af livet, fra skole- og arbejdspræstationer til relationer og selvopfattelse.

 

Som erfaren psykolog med speciale i både kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, og stor erfaring indenfor ADD/ADHD området, kan jeg tilbyde støtte og terapeutiske strategier til håndtering af følgevirkninger af ADD/ADHD. Jeg kan støtte dig i at forbedre fokus, organisering, planlægning og sociale færdigheder, samt håndtere eventuelle følelsesmæssige udfordringer, som ofte følger med ADD/ADHD.

 

Hvis du, eller en du holder af, har symptomer på ADD/ADHD, er du meget velkommen til at kontakte mig for en session. Du behøver ikke at navigere i livet med ADD/ADHD alene, jeg er her for at hjælpe og støtte dig mod et liv med større mental klarhed og livsglæde.

Behandlingsområder

Det er vigtigt for mig, at du føler dig mødt, som den du er - med en imødekommende, nærværende og positiv energi fra min side.

Terapien skal være meningsgivende for dig, og have et klart formål. Vi vil derfor i første samtale og med en åben nysgerrighed fra min side afdække den problemstilling, du aktuelt ønsker hjælp til.

Derfra definerer vi et konkret mål, som vil blive en rød tråd gennem terapiforløbet, og jeg vil give dig konkrete redskaber og øvelser, som du kan øve fra session til session.

bottom of page