top of page

Stress

Stress er en reaktion på ydre fysisk eller psykisk belastning og er altså ikke en sygdom. Der skelnes mellem kortvarig og langvarig stress. Kortvarig stress er ikke skadeligt, men stress over en længere periode kan have store konsekvenser for ens sundhed og trivsel. Stresssymptomer kan opdeles i følgende tre kategorier. Fysiske symptomer som indre uro, hovedpine, hjertebanken, mavesmerter, vægttab eller øgning, hyppige infektioner m.m. Psykiske symptomer som ulyst, træthed, irritabilitet, hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, nedsat humoristisk sans, angst og depression. Adfærdsmæssige symptomer som søvnløshed, uengagerethed, aggressivitet, nedsat præstationsevne, ubeslutsomhed, øget brug af stimulanser og øget sygefravær. 


Kan du relatere til ovenstående, er der heldigvis god og effektiv hjælp at hente. Kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi kan også anvendes ved langvarig stress med god effekt. Som specialist i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi kan jeg hjælpe dig med at blive fri af stress, og at passe godt på dig selv, for at forebygge stress.

Metakognitiv & Kognitiv Psykolog, Lyngby terapi

Hvis du oplever symptomer på stress, står jeg klar til at hjælpe dig

Stress er en normal reaktion fra kroppen, når vi udsættes for pres eller krav, der overstiger vores ressourcer. Det er vores krops alarmklokke, der fortæller os, at noget skal ændres. Men når stress varer over længere tid, kan det påvirke vores sundhed, vores livskvalitet og vores relationer negativt. Symptomerne kan være mange: søvnproblemer, koncentrationsbesvær, træthed, hovedpine, hjertebanken, og kan også være udløsende for angst eller depression.

 

Som erfaren psykolog med speciale i både kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, kan jeg hjælpe dig med at forstå og håndtere stress og lære at passe godt på dig selv. Sammen vil vi identificere stressorer i dit liv, arbejde med at forstå dine reaktionsmønstre, og finde effektive strategier til at håndtere og forebygge stress.

 

Hvis du føler dig overvældet af stress, er det vigtigt at huske på, at der er effektiv hjælp at hente. Du er meget velkommen til at booke en terapisession, så vi sammen kan arbejde henimod at skabe mere balance og ro i dit liv.

 

Behandlingsområder

Det er vigtigt for mig, at du føler dig mødt, som den du er - med en imødekommende, nærværende og positiv energi fra min side.

Terapien skal være meningsgivende for dig, og have et klart formål. Vi vil derfor i første samtale og med en åben nysgerrighed fra min side afdække den problemstilling, du aktuelt ønsker hjælp til.

Derfra definerer vi et konkret mål, som vil blive en rød tråd gennem terapiforløbet, og jeg vil give dig konkrete redskaber og øvelser, som du kan øve fra session til session.

bottom of page