top of page

Autismespektrum-forstyrrelse

Autismespektrumforstyrrelse (ASF) er en neurologisk udviklingsforstyrrelse, der påvirker en persons kommunikative færdigheder, sociale interaktion og adfærd. ASF udspringer af, at man er neuroatypisk, og målet er ikke at ”behandle” ASF, men at få viden om diagnosen, og dermed en større selvforståelse samt forståelse og evt. bedre støtte fra omgivelserne. Derudover kan personer med ASF tillære sig strategier fx i sociale sammenhænge, for at øge livskvalitet og livsglæde. 

 

Kan du relatere til ovenstående, er der god hjælp at hente. Som erfaren psykolog med speciale i både kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, og stor erfaring indenfor autisme området, kan jeg tilbyde støtte og terapeutiske strategier til håndtering af følgevirkninger af ASF.

Metakognitiv & Kognitiv Psykolog, Lyngby terapi

Hvis du har symptomer på autisme, står jeg klar til at hjælpe dig

Autismespektrumforstyrrelse (ASF) er en neurologisk udviklingsforstyrrelse, der påvirker en persons kommunikative færdigheder, sociale interaktion og adfærd. ASF er et bredt spektrum, hvilket betyder, at det kan variere meget fra person til person, både i form af symptomer og hvordan det påvirker det daglige liv.

 

Som erfaren psykolog specialiseret i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, og med stor erfaring indenfor autisme området, er jeg her for at hjælpe og støtte personer med ASF, samt deres familier. Med den rette støtte og evt. tilpasning af miljøet, kan personer med ASF trives og leve et liv med stor livskvalitet.

 

Hvis du, eller nogen du kender, har fået diagnosen ASF, eller hvis du har mistanke om, at du eller en i din familie kan være på autismespektret, er du meget velkommen til at kontakte mig for en session. Jeg er her for at støtte dig i at navigere i livet med ASF og for at hjælpe dig med at forstå og tilpasse dig de unikke udfordringer, som ASF kan medføre.

 

Behandlingsområder

Det er vigtigt for mig, at du føler dig mødt, som den du er - med en imødekommende, nærværende og positiv energi fra min side.

Terapien skal være meningsgivende for dig, og have et klart formål. Vi vil derfor i første samtale og med en åben nysgerrighed fra min side afdække den problemstilling, du aktuelt ønsker hjælp til.

Derfra definerer vi et konkret mål, som vil blive en rød tråd gennem terapiforløbet, og jeg vil give dig konkrete redskaber og øvelser, som du kan øve fra session til session.

bottom of page