top of page

Lavt selvværd

Selvværd handler om vores selvopfattelse, hvad vi tænker og føler om os selv, og vores værdi i verden. Et lavt selvværd indebærer ofte hård selvkritik, en indre kritisk stemme, en tendens til sammenligning med andre samt følelser af utilstrækkelighed og af ikke at være god nok i sig selv. Lavt selvværd kan have dybtgående konsekvenser for ens liv, på tværs af relationer og situationer, og vil ofte medføre nedsat livskvalitet.  

 

Kan du relatere til ovenstående, er der heldigvis god og effektiv hjælp at hente. Kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi kan foruden at behandle psykiske lidelser, også anvendes til at styrke ens selvværd. Som specialist i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi kan jeg hjælpe dig med at styrke dit selvværd og derigennem øge din livskvalitet.

Metakognitiv & Kognitiv Psykolog, Lyngby terapi

Hvis du oplever tegn på lavt selvværd, står jeg klar til at hjælpe dig

Har du en negativ opfattelse af dig selv og din værdi i verden? Det kan komme til udtryk som en konstant følelse af utilstrækkelighed, en tendens til at kritisere dig selv meget, at tale hårdt til dig selv, og en manglende tro på dine egne evner. Lavt selvværd kan have dybtgående konsekvenser for dit liv, herunder dine relationer, arbejdsliv, fritid og generelle trivsel.

 

Som erfaren psykolog med speciale i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, er jeg her for at hjælpe dig med at forstå og adressere din selvværdsproblematik. Sammen vil vi identificere de underliggende mønstre, der bidrager til lavt selvværd, og finde værktøjer til at opbygge et sundere og mere positivt selvbillede.

 

Hvis du kæmper med lavt selvværd, skal du vide, at du ikke er alene, og at der er hjælp at hente. Du er meget velkommen til at booke en terapisession, så vi sammen kan arbejde på at styrke dit selvværd, og derigennem øge din livskvalitet.

 

Behandlingsområder

Det er vigtigt for mig, at du føler dig mødt, som den du er - med en imødekommende, nærværende og positiv energi fra min side.

Terapien skal være meningsgivende for dig, og have et klart formål. Vi vil derfor i første samtale og med en åben nysgerrighed fra min side afdække den problemstilling, du aktuelt ønsker hjælp til.

Derfra definerer vi et konkret mål, som vil blive en rød tråd gennem terapiforløbet, og jeg vil give dig konkrete redskaber og øvelser, som du kan øve fra session til session.

bottom of page